A dorian mode

A dorian bass modes

A# Bb dorian mode

A# Bb dorian bass modes

B dorian mode

B dorian bass mode

C dorian mode

c dorian bass modes

C# Db dorian mode

C# Db dorian bass modes